Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Book cover Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer
Published
2011-December
Series number
VP 2011:03
Publisher
Vinnova
Author
Anna Bjurström, Erik Borälv, Ann-Mari Fineman, Irene Martinsson & Cecilia Sjöberg - Vinnova
ISBN
ISSN
1650-3120/1651-3568
Number of pages
40

Vinnova har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer i näringsliv och offentlig sektor. Denna rapport utgör slutredovisningen av detta uppdrag.

Av rapporten framgår att trots att tjänstebaserad innovation varit ett angeläget ämne under en ansenlig tid kvarstår många behov som är artikulerade sedan länge. En orsak till detta kan vara att alltfler aktörer, både i näringsliv, offentlig verksamhet och akademi, engagerats sig i området, men vår analys pekar också på att det finns mycket kvar att göra och att det är hög tid att omsätta diskussionen i konkreta insatser.

Last updated 15 December 2022

Page statistics