Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Att utveckla öppna innovationsarenor

Erfarenheter från VINNVÄXT

Bokomslag Att utveckla öppna innovationsarenor
Utgiven
2011-juli
Serienummer
VR 2011:09
Utgivare
Vinnova
Författare
Peter Kempinsky - Kontigo AB
ISBN
978-91-86517-45-8
ISSN
1650-3104
Antal sidor
64

denna rapport redovisas en inventering av de tolv VINNVÄXT- initiativens hittillsvarande satsningar på infrastrukturer som ska främja innovation och förnyelse. Det handlar om testbäddar, pilotanläggningar, demoanläggningar, living labs och prototypverkstäder, men också mobiliseringsprocesser för att stimulera aktörer att samverka kring innovation och kommersialisering.

Inventeringen är en nulägesbeskrivning från 2010 och början av 2011 med rekommendationer hur man kan öka värdeskapande från dessa satsningar på öppna innovationsarenor.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan