Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Att utveckla öppna innovationsarenor

Erfarenheter från VINNVÄXT

Book cover Att utveckla öppna innovationsarenor
Published
2011-July
Series number
VR 2011:09
Publisher
Vinnova
Author
Peter Kempinsky - Kontigo AB
ISBN
978-91-86517-45-8
ISSN
1650-3104
Number of pages
64

denna rapport redovisas en inventering av de tolv VINNVÄXT- initiativens hittillsvarande satsningar på infrastrukturer som ska främja innovation och förnyelse. Det handlar om testbäddar, pilotanläggningar, demoanläggningar, living labs och prototypverkstäder, men också mobiliseringsprocesser för att stimulera aktörer att samverka kring innovation och kommersialisering.

Inventeringen är en nulägesbeskrivning från 2010 och början av 2011 med rekommendationer hur man kan öka värdeskapande från dessa satsningar på öppna innovationsarenor.

Last updated 15 December 2022

Page statistics