Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle

Analys av utveckling och potential - Slutrapport

Utgiven
2018-maj
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2018:08
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-97537-75-2
ISSN
1650-3104
Antal sidor
188
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2017-05616
Ämne
Hälsa, Informations- och kommunikationsteknik, Ledning och organisering, Material, Produktion, Tjänster, Internationell samverkan

Artificiell intelligens (AI) har ingen entydig definition eller allmänt vedertagen avgränsning. I denna analys definieras artificiell intelligens som förmågan hos en maskin att efterlikna intelligent mänskligt beteende. Artificiell intelligens är även beteckningen på det vetenskaps- och teknikområde som syftar till att studera, förstå och utveckla datorer och programvara med intelligent beteende.

Syftet med denna analys är att kartlägga och analysera Sveriges:

  • Potential i användning av AI i näringsliv och offentlig verksamhet.
  • Utveckling hittills i Sveriges AI-användning.
  • AI-kompetens för näringsliv och offentlig verksamhet.

En central del i analysen är att skapa förståelse för drivkrafter, möjligheter, hinder och samband mellan viktiga faktorer för AI-baserat värdeskapande i näringsliv och offentlig verksamhet.

Frågeställningarna i uppdraget är breda och många olika aspekter av näringslivets och samhällets utveckling är av betydelse för dessa. Analysen kan därför inte göra anspråk på att vara heltäckande. 

För engelsk version se Artificial intelligence in Swedish business and society (Vinnova Report VR 2018:12).

Läs även den svenska  AI-sammanfattningen 

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (7540 kB)

Senast uppdaterad 24 september 2018

Statistik för sidan