Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle

Analys av utveckling och potential - Slutrapport

Book cover Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle
Published
2018-May
Series number
VR 2018:08
Publisher
Vinnova
Author
Vinnova
ISBN
978-91-97537-75-2
ISSN
1650-3104
Number of pages
188

Artificiell intelligens (AI) har ingen entydig definition eller allmänt vedertagen avgränsning. I denna analys definieras artificiell intelligens som förmågan hos en maskin att efterlikna intelligent mänskligt beteende. Artificiell intelligens är även beteckningen på det vetenskaps- och teknikområde som syftar till att studera, förstå och utveckla datorer och programvara med intelligent beteende.

Syftet med denna analys är att kartlägga och analysera Sveriges:

  • Potential i användning av AI i näringsliv och offentlig verksamhet.
  • Utveckling hittills i Sveriges AI-användning.
  • AI-kompetens för näringsliv och offentlig verksamhet.

En central del i analysen är att skapa förståelse för drivkrafter, möjligheter, hinder och samband mellan viktiga faktorer för AI-baserat värdeskapande i näringsliv och offentlig verksamhet.

Frågeställningarna i uppdraget är breda och många olika aspekter av näringslivets och samhällets utveckling är av betydelse för dessa. Analysen kan därför inte göra anspråk på att vara heltäckande. 

För engelsk version se Artificial intelligence in Swedish business and society (Vinnova Report VR 2018:12).

Läs även den svenska  AI-sammanfattningen 

Last updated 15 December 2022

Page statistics