Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle

Analys av utveckling och potential - Slutrapport

Published
2018-May
Language
Swedish
Series number
VR 2018:08
Series
Vinnova report
ISBN
978-91-97537-75-2
ISSN
1650-3104
Number of pages
188
Author
Vinnova
Price
Publisher
Vinnova
Reference number
2017-05616
Subject
Health, Information and communications technology, Organisation and management, Materials, Product realisation, Services, International collaboration

Artificiell intelligens (AI) har ingen entydig definition eller allmänt vedertagen avgränsning. I denna analys definieras artificiell intelligens som förmågan hos en maskin att efterlikna intelligent mänskligt beteende. Artificiell intelligens är även beteckningen på det vetenskaps- och teknikområde som syftar till att studera, förstå och utveckla datorer och programvara med intelligent beteende.

Syftet med denna analys är att kartlägga och analysera Sveriges:

  • Potential i användning av AI i näringsliv och offentlig verksamhet.
  • Utveckling hittills i Sveriges AI-användning.
  • AI-kompetens för näringsliv och offentlig verksamhet.

En central del i analysen är att skapa förståelse för drivkrafter, möjligheter, hinder och samband mellan viktiga faktorer för AI-baserat värdeskapande i näringsliv och offentlig verksamhet.

Frågeställningarna i uppdraget är breda och många olika aspekter av näringslivets och samhällets utveckling är av betydelse för dessa. Analysen kan därför inte göra anspråk på att vara heltäckande. 

För engelsk version se Artificial intelligence in Swedish business and society (Vinnova Report VR 2018:12).

Läs även den svenska  AI-sammanfattningen 

Last updated 24 September 2018

Page statistics