Utgiven
2011-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2011:04
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
82
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2011-00123
Ämne
Om Vinnova

Vinnovas årsredovisning för år 2010

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1775 kB)