Utgiven
2008-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2008:06
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
140
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2007-03428
Ämne
Om Vinnova

Vinnovas årsredovisning för år 2007.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (587 kB)