Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

AI-miljöer i Sverige

En översikt över miljöer som bidrar till utvecklingen av artificiell intelligens

Bokomslag AI-miljöer i Sverige
Utgiven
2019-juni
Serienummer
Vinnova Rapport
Utgivare
Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet
Författare
Vinnova
ISBN
978-91-87537-83-7
ISSN
1650-3104
Antal sidor
21

Artificiell intelligens (AI) kan definieras som förmågan hos en maskin att efterlikna intelligent mänskligt beteende. Artificiell intelligens är också beteckningen på det vetenskaps- och teknikområde där verksamheten syftar till att studera, förstå och utveckla datorer och programvara med intelligent beteende.

Rapporten presenterar en översikt över ett antal forsknings- och innovationsmiljöer (FoI-miljöer) som tagit på sig ett ledarskap och som samlar och koordinerar utvecklingskrafter och kompetens för utveckling av artificiell intelligens. Miljöerna har olika karaktär och utgörs av forsknings- och utbildningsmiljöer, testbäddar, inkubatorer, hubbar, arenor och nätverk.

Översikten innehåller 39 AI-miljöer som arbetar för utveckling av artificiell intelligens. De festa har sin hemvist på universitet, högskolor eller institut medan några är internationella.

Studien är gjord som en kartläggning och syftet är att samla information om miljöer i Sverige som arbetar för utveckling av artificiell intelligens på en grund som inte är kommersiell. Informationen ska ge ökad kunskap om det innovationssystem som verkar för utvecklingen av artificiell intelligens.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan