Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

AI-miljöer i Sverige

En översikt över miljöer som bidrar till utvecklingen av artificiell intelligens

Book cover AI-miljöer i Sverige
Published
2019-June
Series number
Vinnova Rapport
Publisher
Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet
Author
Vinnova
ISBN
978-91-87537-83-7
ISSN
1650-3104
Number of pages
21

Artificiell intelligens (AI) kan definieras som förmågan hos en maskin att efterlikna intelligent mänskligt beteende. Artificiell intelligens är också beteckningen på det vetenskaps- och teknikområde där verksamheten syftar till att studera, förstå och utveckla datorer och programvara med intelligent beteende.

Rapporten presenterar en översikt över ett antal forsknings- och innovationsmiljöer (FoI-miljöer) som tagit på sig ett ledarskap och som samlar och koordinerar utvecklingskrafter och kompetens för utveckling av artificiell intelligens. Miljöerna har olika karaktär och utgörs av forsknings- och utbildningsmiljöer, testbäddar, inkubatorer, hubbar, arenor och nätverk.

Översikten innehåller 39 AI-miljöer som arbetar för utveckling av artificiell intelligens. De festa har sin hemvist på universitet, högskolor eller institut medan några är internationella.

Studien är gjord som en kartläggning och syftet är att samla information om miljöer i Sverige som arbetar för utveckling av artificiell intelligens på en grund som inte är kommersiell. Informationen ska ge ökad kunskap om det innovationssystem som verkar för utvecklingen av artificiell intelligens.

Last updated 15 December 2022

Page statistics