Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Yttre klimatskal i glas

Diarienummer
Koordinator ECORELIEF AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Syftet är att kvalitetssäkra alla detaljerna i det yttre klimatskalet med avseende på fukt så att helhetslösningen kan genomföras och marknadspotentialen realiseras. Byggsystemet klarar nu de av BBRs regler som efterfrågades i marknadsundersökningen (tex dimensionering mot storm). Först när fuktbedömning som bygger på långtidstester är gjord alternativt att Accoya är CE-märkt och klarar byggsystemets konstruktions-klassning kan marknadspotentialen fullt ut realiseras.

Resultat och förväntade effekter

Förväntad effekt beräknas vara 5 hus per år. Resultatet av projektet är att BBR uppfylls avseende brand, hållfasthet, vind. Rörande fukt krävs CE-märkning av Accoya eller långtidstester. Detta innebär att konceptet kan realiseras för vilket det startats ett nytt bolag Naturhusvillan AB för att ta konceptet ut på marknaden.

Upplägg och genomförande

Ecorelief har projektlett och utvecklat byggsystemet "Yttre klimatskal i glas" i nära samarbete med RISE (Research Institutes of Sweden) divisionen för samhällsbyggnad, säkerhet och transport samt certifiering. Arbetet har utförts iterativt där Ecorelief har utvecklat och RISE räknat, testat och utvärderat. I projektet byggdes och utvärderades två demo-objekt. Det ena provades avseende regn och vindlaster i RISEs klimatkammare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2017

Diarienummer 2016-00323

Statistik för sidan