Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ytskydd i flygplanskonstruktioner

Diarienummer
Koordinator Newsotech AB - NewSoTech
Bidrag från Vinnova 2 507 530 kronor
Projektets löptid september 2018 - juni 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer
Ansökningsomgång LIGHTer - ny kunskap och kompetens i branschöverskridande samverkan

Syfte och mål

Saab Aerostructures utvärderar möjligheterna att få ner vikten på komponenter i civilflyg genom att ersätta hårdförkromat stål i krävande applikationer med det lätta hållbara titanmaterialet TiSurf från Mora-företaget NewSoTech. Vi vill verifiera att komponenter med TiSurf kan göras tillräckligt långlivade, hållfasta och nötningsbeständiga. Vi siktar också på att skala upp och anpassa TiSurf-processningen för flygtillämpningen och ta fram prototyper som uppfyller krav och förväntningar från Saab och flygplanstillverkare.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till serietillverkning i Sverige av miljöriktiga lättviktskomponenter från Saab med NewSoTech som underleverantör. Komponenterna förväntas bli 40 - 50 % lättare, och därmed sänka bränsleförbrukningen hos flygplan, tack vare titans låga densitet och att TiSurf möjliggör innovativa konstruktionslösningar. Materialbytet gör också att man kan fasa ut hårdförkromningsprocesser, vilka är förknippade med hälso- och miljöproblem och inte längre är tillåtna i Europa enligt REACH-bestämmelserna från 2017.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet jämförs TiSurf med hårdförkromat stål i materialtester på Linköpings universitetet enligt industriella flygstandarder. NewSoTech tar fram titankomponenter och härdar dem med sin TiSurf-processteknologi, som anpassas efter Saabs speciella krav. TiSurf-processer skalas upp för pilottillverkning. Prototyper testas av Saab och Linköpings universitet under realistiska förhållanden och demonstreras i ett EU-projekt inom Clean Sky 2. Är utfallet positivt tas en plan fram för den fortsatta kommersialiseringen mot materialkvalificering och serietillverkning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2022

Diarienummer 2018-02830

Statistik för sidan