Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ytskydd i flygplanskonstruktioner

Diarienummer
Koordinator Newsotech AB - NewSoTech
Bidrag från Vinnova 2 507 530 kronor
Projektets löptid september 2018 - juni 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet mål var att utveckla nitreringsprocessen för Ti64 för att potentiellt ersätta hårdförkromat stål i flygplanskomponenter. Övergripande syftet var att hitta en grönare alternativ till hårdkrom som orsakar hälso- och miljöproblem och att få ner flygplanens bränsleförbrukning genom viktminskning eftersom Ti64 är lättare än stål. Målen har uppfyllts genom att projektet genererade en stor mängd test- och analysdata av tre Ti64 legeringar med och utan nitreringen som använts för validering, livslängsbedömning och utvärdering samt nyttjande och disseminering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten är test- och analysdata med ökade kunskaper om nitreringsprocessen och dess påverkan på materialens mikrostruktur och beteende. De förväntade effekterna av projektets genomförande är bättre möjligheter att kontrollera och skräddarsydda nitreringsprocessen vilket har visats sig med utvecklingen av TiSurf. Nu efter projektet är TiSurf en effektivare process när det gäller tid, energi och precision jämfört med tidigare. På längre sikt ger nitreringen betydande fördelar för hälsa och miljö.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i två faser, försöks- och pilotfas, som har fungerat bra trots svåra omständigheter orsakade av Covid-19 pandemin. Det fanns en gemensam vilja bland alla partners att hitta fungerade lösningar för projektets bästa. Projektplanen omarbetades och projektet förlängdes två gånger för att partners skulle kunna genomföra optimeringen av processen, nitreringen, test och analys av provbitarna. Kommunikationen har också fungerat väl vilket underlättade samverkan mellan partners samt ledde till disseminering av resultaten och fortsatt samarbete.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 september 2023

Diarienummer 2018-02830

Statistik för sidan