Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Write Your Self

Diarienummer
Koordinator Write Your Self AB - Write Your Self
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Write Your Self är digital certifiering i traumaanpassat skrivande. Användarna är privatpersoner med erfarenhet av olika trauman och kunderna är professionella aktörer som arbetar med dem. Write Your Selfs metodik baseras på internationell forskning samt på pedagogiskt och traumaterapeutiskt arbete, som visar på att skrivande har stor potential för att effektivt adressera konsekvenser efter trauma. Under projektet har vi verifierat en affärsmodell som kan skalas globalt, samt utrett franchise som modell för internationell expansion.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett år efter projektets slut kommer certifieringsprodukten att kunna erbjudas via helt skalbar digital plattform. Arbetet med internationell lansering vara påbörjat med global affärsmodell på plats och första återförsäljare avtalade. Vidare finansiering vara säkrad för att kunna skala internationellt. Företaget vara etablerad leverantör till minst tio stora, nationella aktörer. Och efter fem år ha återförsäljare i minst tio andra länder.

Upplägg och genomförande

Projektperiod november 2017 - augusti 2018. Utifrån insamlad feedback från pilotkunder verifierat den digitala affärsmodellen, vilket resulterat i en MVP, Minimal Viable Product, som testats på både svensk och internationell marknad. Utrett om franchise kan vara en tänkbar affärsmodell för företagets internationella expansion, och anlitat en styrelsemedlem i Svenska Franchiseförbundet som konsult. Licensiering eller direkt franchise rekommenderas som en första franchiseform och över tid master franchising. Projektet har letts av Åsa Boström, ägare Write Your Self.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04056

Statistik för sidan