Write Your Self

Diarienummer 2017-04056
Koordinator Write Your Self AB - Write Your Self
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Write Your Self är digital certifiering i skrivande efter trauma. Användarna är privatpersoner med erfarenhet av olika trauman och kunderna är professionella aktörer som arbetar med dem. Write Your Selfs metodik baseras på internationell forskning samt på pedagogiskt och traumaterapeutiskt arbete, som visar på att skrivande har stor potential för att effektivt adressera konsekvenser efter trauma. Mål är att utveckla och verifiera en affärsmodell och digital plattform som kan skalas globalt, samt utreda marknadsmässiga förutsättningar för internationell lansering.

Förväntade effekter och resultat

Ett år efter projektets slut ska licensprodukten erbjudas via helt skalbar digital plattform. Arbetet med internationell lansering vara påbörjat med global affärsmodell på plats och första återförsäljare avtalade. Vidare finansiering vara säkrad för att kunna skala internationellt. Företaget vara etablerad leverantör till minst tio stora, nationella aktörer. Och efter fem år ha återförsäljare i minst tio andra länder.

Planerat upplägg och genomförande

Projektperiod november 2017 - oktober 2018. Utifrån insamlad feedback från pilotkunder vidareutveckla den digitala plattformen och optimera sälj- och certifieringsprocessen digitalt, med start november 2017. Anlita en plattformsutvecklare som konsult. Utreda om franchise kan vara en tänkbar affärsmodell för företagets internationella expansion, och anlita en styrelsemedlem i Svenska Franchiseförbundet som konsult, med start januari 2018. Projektet leds av Åsa Boström, grundare och ägare av Write Your Self.

Externa länkar

En video om visionen bakom Write Your Selfs arbete. Svensk hemsida. Website. A video about the vision behind Write Your Self´s work.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.