Worldviews, fjärrstyrd klimatvisualisering

Diarienummer
Koordinator Scientific Content for Interactive Systems Sweden AB - Sciss AB
Bidrag från Vinnova 2 286 800 kronor
Projektets löptid juni 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Worldviews var att skapa ett enkelt sätt för universitet, muséer och publika institutioner och besöksattraktioner att enkelt kunna ta del av fjärrstyrda presentationer kring klimatdata. Projektet har genomförts enligt plan. Vår kundbas har nu tillgång till a) ett snabbt sätt att distribuera och konsumera klimatdata b) ett enkelt frontend för att på egen hand utveckla och leverera fjärrstyrda presentationer och c) ett backend för att dela sådana presentationer med andra institutioner. Allt till förmån för de ca 20 miljoner människor som årligen besöker våra användare.

Resultat och förväntade effekter

Det konkreta resultatmålet var att projektet skulle generera tekniska konkurrensfördelar som direkt skapade en tillväxt i bolaget. Vi konstaterade redan i samband med bokslutet 2013 att en sådan tillväxt kunde konstateras och till 2014 års bokslut bedömer vi att tillväxtmålet på 10 Mkr på årsbasis, jämfört med tidigare prognoser, kommer att uppnås.

Upplägg och genomförande

Genomförandeplanen hade fyra steg, Distribution, Presentation, Optimering och Produktifiering. Distributionen genomfördes genom en Tiled Web Map Service. Presentationen genom ett nytt användargränssnitt som släpptes till marknaden genom Uniview 2.0. Optimering handlade om att göra det enkelt för användare att ansluta till pågående sessioner, vilket har resulterat i ett nytt backend för fjärrstyrning. Produktifiering handlade om att paketera teknologin, vilket skett stegvis och slutförts genom släppet av Uniview 2.0.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.