Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

WISER - Trådlösa Knappar och Brytar-liknande Givare

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6230, CTP
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2013-04710eng.pdf(pdf, 1137 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Dem följade huvudsyftena är uppfyllda- (i) Identifiering av lämpliga applikationer I fordonet som är anpassbara till en trådlös lank (ii) Skapandet av fem lovande trådlösa switch applikationer med respektiva prototyper. Vissa batteridrivna och andra genom energiskördning (iii) Utveckling av ett fordonsbaserat sensornätverk

Långsiktiga effekter som förväntas

Dem följande slutsatserna har dragits ur arbetet (i) Identifiering av ett antal lämpliga applikationer som är varken tidskritiska eller säkerhetskritiska med tillräckligt låga krav på uppdateringsfrekvenser för att kunna fungera med en trådlös länk (ii) För kommersiella komponenter i fordonsindustrin, som förväntas håller i 15 år, batterier är för nuvarande en mer lönsam och tillförlitlig lösning än energiskördning (iii) En dedikerad trådlös gateway till dragbilen och en till släpet räcker för att kunna täcka dem flesta användarfallen med lämpliga nivåer på externa störningar

Upplägg och genomförande

Tekniken utvecklade I projektet kan kategoriseras i tve olika delar (i) Utveckling av trådlösa noder, dvs mjukvaran och den elektriska/mekaniska hårdvaran för trådlösa switcher gällande båda switch noder och gateway noder (ii) Utveckling av det trådlösa nätverket inkl fysiska placeringar, tillförlitlighet på länkarna emellan noder och en syntes av nätverket (iii) Protokoller för nätverkets skötsel och drift En mall för att underlätta utvärdering av potentiella applikationer har också tagits fram inom ramen av projektet

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2013-04710

Statistik för sidan