Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Wiraya RTCD - innovative outbound communication through the use of Artificial Intelligence

Diarienummer
Koordinator WIRAYA SOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 1 911 814 kronor
Projektets löptid mars 2017 - maj 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet och mål med projektet var att utveckla en första prototyp av en innovativ utgående kommunikations-plattform som med hjälp av artificiell intelligens optimerar räckvidden och konvertering av kunder. Bedömningen är att projektet har uppnått syfte och mål då en prototyp har utvecklats och prövats i en produktionsmiljö mot riktiga slutkunder. Beslut kring när och vad som ska kommuniceras har tagits av modeller byggda av olika typer av maskininlärningsalgoritmer och vi har sett en ökning av konvertering i de testar vi har genomfört.

Långsiktiga effekter som förväntas

Direkta effekter av projektet är att vi har en bra fungerande basplatta att fortsätta vår utveckling från. Ytterligare resultat av projektet är att vi har utvecklat en maskininlärnings-platftorm med tillhörande arkitektur för att ta emot, behandla, lagra och bearbeta data. Ur ett kundperspektiv så kan vi erbjuda möjligheten att ta emot data, utföra analys samt bygga modeller som predikterar när och vad vi ska kommunicera för att öka konverteringen. I våra tester har vi sett en ökning av konverteringen jämfört med tidigare manuella metoder.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet av projektet har fungerat mycket bra och har gett upphov till många insikter inför framtida arbete. Projektet var indelat i fyra olika arbetspaket: WP1 AlgorithmIdeation, WP2 - System Architecture, WP3 Develop Demonstrator, WP4 Verification of solution. Under projektets gång så omfördelade vi tid från WP3 till WP1 pga att vi underskattat komplexiteten i WP1.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00520

Statistik för sidan