Wiraya RTCD - innovative outbound communication through the use of Artificial Intelligence

Diarienummer 2017-00520
Koordinator WIRAYA SOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 1 911 814 kronor
Projektets löptid mars 2017 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Syfte och mål

Under vårt projekt kommer vi att utveckla och testa Wiraya RTCD (Real Time Customer Dialogue), en disruptiv plattform för utgående kommunikation som är baserad på FoU inom artificiell intelligens. Nyhetsvärdet i lösningen ligger i den unika möjligheten att maximera räckvidd och konverteringsgrad genom en automatiserad lösning, utan att man för den sakens skull försakar den mänskliga känslan.

Förväntade effekter och resultat

Idag används redan automatiserade kommunikationsplattformar för att skicka kommunikation (email, SMS etc) till stora grupper av kunder, framför allt på B2C-marknaden. Den stora utmaningen är att förstå vad, när, var och hur man ska kommunicera för att maximera konverteringsgraden, dvs den andel av kunderna som återkopplar på önskat vis. Vår ambition är att applicera AI som i realtid ska ta beslut för att optimera hur vi kommunicerar med individuella kunder och hur vi anpassar kommunikationen under kundinteraktionen för att maximera konverteringsgrad och ROI.

Planerat upplägg och genomförande

För att maximera effektiviteten i vår kommunikation behövs det en mer grundlig förståelse av kunderna och motsvarande meddelanden som kommuniceras till dem. Vi kommer att försöka hitta mönster i reaktionen till vår kommunikation, och förstå vilka parametrar som är signifikanta. För att hitta rätt matchning av kommunikationstyp med en viss användarprofil kommer vi att använda en expermineterings-exploaterings metod som kallas bandit optimering (används ofta i rekommendationssystem). Kombinationen av återkoppling och DNN ger en så kallad Deep Reinforcement Learning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.