Weld prototypverktyg - förstudie

Diarienummer 2014-02199
Koordinator DLEW BACKWARDS AB - Weld (DLEW Backwards AB)
Bidrag från Vinnova 244 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med produkten Weld (www.weld.io) är att radikalt förenkla app--prototypande/´wireframing´ av mobil- och webb-appar. Projektperioden för detta F&V-projekt var 2014-06-16 - 2014-10-30 (efter förlängning). Målet med projektet var att validera både tekniska lösningar och marknadsintresse för tre nya funktioner: 1. återanvändbara symboler 2. Diskussions-system 3. Export av HTML--kod (ändrades under projektet till ´Export av responsiv HTML-design´).

Resultat och förväntade effekter

Följande är resultaten för de tre arbetspaketen: 1. återanvändbara symboler: intervjuer genomförda, kravbild sammanställd, första enklare implementation lanserad. 2. Diskussions-system: intervjuer genomförda, kravbild sammanställd, två prototyper framtagna. 3. Export av responsiv HTML-design: intervjuer genomförda, kravbild sammanställd, två tekniska spår undersökta, flera prototyper byggda, en implementation lanserad.

Upplägg och genomförande

Var och en av de tre arbetspaketen innehöll kundintervjuer, interaktionsdesign, utveckling av prototyp, beräkning av kundvärde och affärsnytta. Vi genomförde 24 intervjutillfällen med ca 40 personer totalt. Deltagarna har varit främst från konsultbyråer såsom HiQ, inUse, Fjord, Comprend - men även produktbolag som Klarna, Instabridge och Spotify. Ett flertal prototyper byggdes och testades under projektets gång.

Externa länkar

Weld dokumentation inklusive bilder Testa Weld beta

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.