WEC,en vridbar toalett, sätter ny standard för tillgängliga badrum

Diarienummer
Koordinator BANO SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

WeC, är en innovativ toalett för tillgängliga badrum, utvecklad för att möta användarnas särskilda behov. Denna toalett gör användarna mer självständiga, ger en bättre arbetsmiljö för vårdpersonal, ger möjligheten att bygga säkrare badrum med förbättrad funktionalitet. Bano ska testa och utvärdera toaletten i badrum på institutioner och i hemmiljö. Projektet syftar till att vidareutveckla produkten och produkter i badrummet som helhet, få mer kunskap om användarsituationen samt skapa en optimal arbetssituation för vårdgivare med hjälp av ny teknik.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet blir en vidareutvecklad WeC toalett, som möter de krav som framkommit i användartesterna med avseende på funktionalitet, design, hållbarhet och säkerhet. En ny funktionell produkt som ska minskar vårdbehoven hos brukarna och som kan möjliggöra för många att bo kvar hemma längre. Projektet genererar också ny kunskap om arbetsmiljön i badrummet för vårdgivare i hemmiljö samt på vårdboenden samt kunskap om hur samhällsekonomi och organisation kan förbättras genom ny teknik.

Planerat upplägg och genomförande

Bano vill ifrågasätta de traditionella badrummen och genom en användarstudie med prototyper på nya produkter utreda hur man kan öka funktionaliteten för brukare och vårdgivare i ett badrum. Studien skall utreda och belysa behoven hos användare med avseende på funktioner i badrummet samt utreda och tydliggöra arbetsmiljöproblemen som vårdgivarna möter. Resultaten av studien skall omvandlas till nya funktionella produkter som tillgodoser behoven och förbättrar arbetsmiljön.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 maj 2018

Diarienummer 2018-01872

Statistik för sidan