WEC,en vridbar toalett, sätter ny standard för tillgängliga badrum

Diarienummer
Koordinator BANO SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Hur kan en ny innovation, WeC, en vridbar och höjdjusterbar toalett, användas för att förbättra funktionaliteten i badrummet för brukare och hur det kan förbättra arbetsmiljön för personal inom vård och omsorg? Våra användartester visar att WeC ger ökad funktionalitet och självständighet i små badrum och stora vård- och omsorgsbadrum. Under projektet har produkten vidareutvecklats så att den möter de krav som framkommit i med avseende på funktion, design, hållbarhet och säkerhet. Arbetsmiljön har förbättrats avsevärt för vårdpersonal med hjälp av WeC.

Resultat och förväntade effekter

WeC gör det enklare och säkrare att ta sig till toaletten och använda toaletten för många olika typer av brukare. WeC är mycket omtyckt av personal som får en bättre arbetsmiljö, kan stå i bra arbetsställning med mindre belastning och vridmoment. Vi har tittat på hur WeC passar in i svenskt och nordiskt regelverk och utrett hur vi kan påverka regelverket. Lansering och försäljning av WeC startar under första halvan av 2020.

Upplägg och genomförande

Åtta prototyper har installerat hos brukare i olika delar av Sverige. Under testperioden har WeC vidareutvecklats genom brukarmedverkan. I våra studier har vi haft olika typer av badrum och sett hur WeC fungerar i olika badrumslösningar samt med brukare med olika behov. Intervjuer och frågeformulär har genomförts enligt en definierad metod. Att genom en väl genomförd användarstudie verifiera produktfunktionaliteten har resulterat i en väl utprovad och funktionell produkt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 februari 2020

Diarienummer 2018-01872

Statistik för sidan