WeBeamIt - ett verklighetslabb för offenlig IoT

Diarienummer
Koordinator Norsjö kommun - Kommunledningskontoret
Bidrag från Vinnova 788 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Verklighetslabb
Ansökningsomgång Verklighetslabb inom offentlig verksamhet

Syfte och mål

Syfte: På ett enkelt sätt få evidensbaserad kunskap och information om medborgarnas behov av tjänster utifrån t.ex. närvaro och förflyttningsmönster eller visualisering av nyttjandegrad. Projektet kommer att, via sensorer uppkopplade i ett LoRa nätverk, optimera datainsamling. Två övergripande mål: utvecklad metodik och förmåga att bedriva medborgarcentrerad verksamhetsutveckling med hjälp av IoT och sensorteknik, samt utveckling av ny offentliga tjänster.

Förväntade effekter och resultat

Utvecklad metodik, förändring och förbättring av offentliga tjänster eller nya tjänster. Ett agilt arbetssätt med snabba tester, lärdom och användning av resultat i förbättringsaktiviteter. Upplevd förbättring av offentliga tjänster. Via teknik driva medborgarcentrerad verksamhetsutveckling och via distributionsmetoder utveckla medborgar-/kunddialog. Minimerad fysisk datainsamling och resurskrävande administration. Intern kompetenshöjning. Publicering av realtidsdata på sociala medier samt ökad interaktion och dialog med medborgare via dessa medier.

Planerat upplägg och genomförande

2017: Identifiera fokusområden i verksamhet 1, utveckling av metodik samt införskaffande av lämpliga sensorer, utplacering och test - inklusive test av metodik. 2018: Insamling och analys av sensordata samt test av medborgardialog baserad på data. Utvärdering och revidering av testmetoden och metodiken och medborgardialog. Identifiera fokusområden inom verksamhet 2 2019: Insamling och analys av sensordata likvärdigt som 2018. Slutanvändarna kommer i kontakt med testerna via utplacerade sensorer i samhället och via visualiseringar som publiceras i digitala kanaler.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 juni 2017

Diarienummer 2017-02133

Statistik för sidan