Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

WeBeamIt - ett verklighetslabb för offenlig IoT

Diarienummer
Koordinator Norsjö kommun - Kommunledningskontoret
Bidrag från Vinnova 788 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Verklighetslabb
Ansökningsomgång Verklighetslabb inom offentlig verksamhet

Syfte och mål

Syfte: enkel insamling av sensordata som kan påverka/förbättra tjänster som efterfrågas/nyttjas av medborgare/kunder med interaktiv potential. Utvecklad metodik via tester och analys medför ett agilt förändringsarbete. Måluppfyllelse: bedöms som 100% eftersom teknik, metodik och medborgardialog har bidragit till förfinade visualiseringar av sensordata som har en positiv impakt för kund/medborgare. Bredden av tester identifierar utmaningsområden såsom design och placering som har direkt negativ impakt på datainsamling och potentiell förbättring/förändring.

Resultat och förväntade effekter

Intern kompetenshöjning i arbete med LoRa och sensorteknik vilket leder till potential för etablering och aktiv användning i kärnverksamhet. Reducering av manuella processteg via användning av sensordata. Involvering av kund/slutanvändare viktigt i applikation och visualisering för bästa resultat och respons. Sensordata kan positivt påverka arbetsmiljö i skolan. Möjlighet till realtidsvisualisering på web och i sociala medier. Enkelhet i applikation av olika typer av sensorer som testats. Objektiv sensordata kan bidra till underlag för politiska beslut.

Upplägg och genomförande

2017 identifiering av olika testområden samt framgångsrik installation av hårdvara. Metodik och sensorer testade och positiv dialog med slutanvändare. 2018 insamling av data, samarbete med universitetet gällande problematik med design och placering. Exponering nationellt och internationellt via konferenser. Utökning av testområden och typer av sensorer väcker intresset och fokus på arbetsmiljö och ljudnivåer i skolan. 2019 teknisk förberedelse för lokal placering, förfining av data och analys samt presentationsformat i visualisering. Positiv feedback från slutkund.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 februari 2020

Diarienummer 2017-02133

Statistik för sidan