Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Webbtjänst som digitaliserar certifieringsbranschen (miljö- & säkerhetskrav för produkter i EU/CE-märkning)

Diarienummer
Koordinator CECHECK AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Mål: Att utveckla en skalbar affärsmodell & prototypversion av en webbtjänst för CE-märkning, med syftet att kommersiellt verifiera affärsmodellen på en global marknad. Resultat: En demoversion av tjänsten togs fram inkluderande 14 EU direktiv och >500 tekniska standarder. Marknaden har analyserats map befintliga aktörer, kundsegment, säljkanaler, distributörer och möjliga partners m.m. Tillsammans med partners och kunder utvecklades en skalbar affärsplan. Tjänsten utvärderades av kunder där feedbacken ska användas för att vidareutveckla såväl tjänst som affärsmodell.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntat resultat: Demoversion av webbtjänsten inkl. 14 st direktiv & 300 standarder för 3 av de 14 direktiven Utfall: Demoversion av webbtjänsten inkl. 14 st direktiv & 654 st standarder för 8 av de 14 direktiven. Används för att utvärdera affärsmodell. Förväntat resultat: Utvärdering av 10 st testkunder Utfall: Anv.uppl.: Användarvänlig = 8/10 Funktion: Önskar ytterligare CE-guidning = 10/10 Kundnytta: 6,4/10 (ytterligare CE-guidning=högre kundnytta) Förväntat resultat: Skalbar affärsmodell Utfall: Utvecklad, skalbar affärsmodell i samarbete med kunder och partners.

Upplägg och genomförande

- Utveckling prototyp av basversionen av tjänsten Upplägg: Mars-Jun Genomförande: Mars-Aug Analys: Tuffare marknadskrav än beräknat - Färdiga standardpaket kopplade till de 3 vanligaste direktiven Upplägg: Apr-Juni Genomförande: Apr-Aug Analys: Samarbetsavtal med stora aktörer tar lång tid - Prototyp testad av 10 st testkunder Upplägg: Juni-Juli Genomförande: Aug Analys: Svårt att få kunder att lägga tid på test. - Utvecklad skalbar affärsmodell Upplägg: Jun-Aug Genomförande: Maj-Aug Analys: Kontinuerligt arbete (analys, utv. & test) som behöver itereras

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00728

Statistik för sidan