Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

WaveTube: Verifiering av en enkel, robust och tillförlitlig lösning för utvinning av el ur havsvågor.

Diarienummer
Koordinator Encubator AB - WaveTube
Bidrag från Vinnova 1 972 335 kronor
Projektets löptid juni 2014 - december 2015
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Wavetubes syfte inom ramen för VINN-verifiering har varit att verifiera ett vågkraftverks funktionalitet genom experimentella tester för att vidareutveckla konceptets unika fördelar i enlighet med de kundkrav som ställts. VINN-verifiering har möjliggjort för Wavetube att utföra omfattande verifieringsaktiviteter för att demonstrera deras kraftverk. Teamet har under perioden byggt upp en stark teknisk och kommersiell plattform nationellt och utomlands. Wavetube har idag bolagiserats och nästa stora steg är att demonstrera kraftverket till havs.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utfallet efter ett genomfört projekt inom VINN-verifiering har resulterat i att Wavetube idag nå det steg där vi vet att Wavetube har en konkurrenskraftig teknik. Wavetube har goda förutsättningar att nå kommersialisering, och kvalificerar sig inför nästa steg, nämligen havsbaserade tester av kraftverket.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet har grundat sig ett systematisk tillvägagångssätt, där tydliga och genomförbara etappmål har satts upp i samråd med Vinnovas handläggare. Genomförandeplanen har reviderats i jämförelse med den initiala vid programmets början, men till det bättre.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-01905

Statistik för sidan