Water Management System

Diarienummer 2018-00858
Koordinator Swedish Clean Water Technology AB - Swedish Clean Water Technology
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Validering av affärsmodell samt teknisk modell för Water Management System samt etablering av projektpartners i Sri Lanka. Målet är att ha de tekniska underlagen för pilotanläggning klara samt ha kartlagt och etablerat kontakt med utvalda partners.

Förväntade effekter och resultat

Tekniska underlagen klara för att i nästa fas upphandla och påbörja byggnationen av en pilotanläggning. Utvärdering och plan för anpassning av blockkedjeteknik. Framtagande av presentationsmaterial för myndigheter och partners. Modellen och planen i fas 2 ska presenteras för utvalda lokala partners med målsättning att kunna teckna ett LoI för nästa fas.

Planerat upplägg och genomförande

Teknisk och finansiell utvärdering av blockkedje modell samt anpassning av denna för vattenmanagement. Utvärdering och analys av mätutrustning kopplat till detta samt framtagande av ett tekniskt underlag för en pilotanläggning som i nästa fas skall upphandlas och byggas.

Externa länkar

Detta är den sida vi kommer att använda för att presentera bolaget och systemet. Den ska byggas i projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.