Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Water Management System

Diarienummer
Koordinator Swedish Clean Water Technology AB - Swedish Clean Water Technology
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var att: Validera processen och systemen samt ta fram underlag och skapa förutsättningar för en skarp pilotanläggning. Vi har tagit fram underlag för att bygga en pilotanläggning, både analys av reningsteknik samt etablerat kontakt och överenskommelser med lokala partners. Vi har också validerat metoden för den finansiella delen av konceptet och etablerat ett samarbete med RI.se som vill genomföra en forskningsstudie tillsammans med oss. Vi är med andra ord redo att påbörja byggandet av pilotanläggningen och söker fas 2 i Innovativa Start ups.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har fått mycket stor respons från flera aktörer lokalt i Sri Lanka - Plantageägare, vattenföreningar, kommunen samt lokala entreprenörer - Intresset är mycket stort och det finns väldigt många områden som är aktuella för denna typ av lösning. Bara i den delen av kommunen vi varit verksamma i finns över 15 vattenföreningar, så marknaden bara i Sri Lanka är mycket stor och intresset likaså - Kontaktvägarna till Indien öppnar en enorm marknad i denna del av världen.

Upplägg och genomförande

Vi har arbetat parallellt med att etablera en organisation lokalt i Sri Lanka samt genomfört analyser av de lokala förutsättningarna och samtidigt arbetat med den finansiella lösningen tillsammans med RI.se i Sverige samt etablerat kontakt med några olika potentiella partners för att bygga blockkedjelösningen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-00858

Statistik för sidan