Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Water in a Box - steg 2

Diarienummer
Koordinator Millennium Technology of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 3 071 975 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet ”Water in a box” har haft som målsättning att testa/verifiera och demonstrera en prototyp av Millennium Desalination Device (MDD), en avsaltningsmaskin som tagits fram och patenterats av företaget Millennium Technology of Sweden (MTS). Visionen var att få fram en lösning för produktion av dricksvatten som är mobil, flexibel och soldriven. Projektet pågick från maj 2017 till april 2019. Inom projektperioden har målet till stor del uppnåtts och viktiga erfarenheter tas med till framtida utveckling.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har haft ett antal uttalade effektmål som i stort sett har uppnåtts. En affärsmodell har utvecklats och en avsaltningsanläggning har testats och demonstrerats för externa intressenter. De tester av anläggningen som genomförts har visat att den patenterade tekniken har stor potential att uppnå tillfredsställande nivå för avsaltning.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i fyra olika arbetspaket där olika projektpartners varit engagerade. Uppdelningen i arbetspaket har visat sig vara framgångsrik eftersom detta ledde till ett ökat fokus för de olika delmålen. Projektdeltagare från de olika arbetspaketen har träffats regelbundet för att säkerställa överbryggning mellan de olika arbetspaketen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 april 2017

Diarienummer 2017-01263

Statistik för sidan