Water in a Box - steg 2

Diarienummer 2017-01263
Koordinator Millennium Technology of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 3 170 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2017 (spring)

Syfte och mål

Det övergripande syftet med Water-in-a-Box är att på ett hållbart sätt kunna erbjuda rent, avsaltat och bakteriefritt vatten till behövande områden i världen och på så sätt förbättra folkhälsan, reducera fattigdom och skapa odlingsbara områden med hjälp av havsvatten. Målet med projektet Water-in-a-Box steg 2 är att testa och verifiera tekniska lösningar för ett mobilt, flexibelt och soldrivet produktionskoncept och att demonstrera/testa en prototyp av en Water-in-a-Box

Förväntade effekter och resultat

WIB kommer att förbättra folkhälsan, reducera fattigdom och skapa odlingsbara områden med hjälp av havsvatten. Dessutom kan det leda till att många flickor slipper tvingas att hämta vatten och kan förbättra studieresultatet samt att både kvinnor och flickor på ett säkert sätt kommer kunna sköta sin dagliga hygien då det finns tillgång till rent vatten. Detta lägger grunden för långsiktigt hållbar återuppbyggnad i katastrofområden genom minskat lidande, effektiv resursanvändning, kretsloppslösningar och minskat klimatavtryck.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att utifrån de 4 arbetspaket som adresserats i ansökan genomföra följande aktiviteter för att nå målen: Arbetspaket 1: Styrgrupp/Projektledning/koordinering Arbetspaket 2: Tester och verifiering av Millennium Desalination Device (MDD) Arbetspaket 3: Teknisk utveckling: Intergration MDD i container Arbetspaket 4: Manualer/instruktioner/utbildningskoncept för handhavande/drift Genom dessa arbetspaket kommer vi att testa och validera systemets ingående delar för att säkerställa en effektiv och energisnål vattenreningslösning för behövande.

Externa länkar

Projektsidan ligger som flik på domänet www.mtsab.nu som är Millennium Technology of Sweden AB:s hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.