Waste Enlightened Asia

Diarienummer 2012-03203
Koordinator AB TVÅ PUNKT ETT - AB TVÅ PUNKT ETT, Umeå
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har funnit och skapat samarbete med de (två) aktörer som utifrån vår analys är bäst lämpade att hjälpa oss kommersialisera vår produkt på den asiatiska marknaden med start i Kina. En tydlig plan för den gemensamma utvecklingen har skapats och finansieringen för denna beräknas vara säkrad i Oktober 2013.

Resultat och förväntade effekter

De tidiga effekter vi upplevt är framförallt kund-förfrågningar från bland annat regeringen i Peking. De verkliga effekterna av det samarbete vi skapar kan vi analysera först 2014.

Upplägg och genomförande

Vårt upplägg för projektet var alltför snävt i tid. Detta beroende på vår okunskap/ obefintlig förstudie. Att finna rätt partner och identifiera det ramverk vi verkade inom gick relativt snabbt, kommunikationerna med partners har tagit nästan dubbelt så mycket tid som beräknat i anspråk. Då projekt-tiden löpte över längre tid än vi planerat har vi dock hunnit slutföra projektet inom de satta gränserna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.