Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

VRSE System

Diarienummer
Koordinator INNAN AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att ta fram och testa en molnbaserad tjänst för att kunna mäta och validera erhållen kunskap i realtid. Detta ska ge färre arbetsplatsolyckor genom högre riskmedvetenhet och bättre retention. Tjänsten ska kunna mäta och validera all typ av kunskapsinhämtning i realtid genom att ställa kunskapsfrågor kring ämnet som ska kunskapskontrolleras. Backend och frontend för plattformen är framtagen och testad med alpha-testning med gott resultat. Tjänsten "Risk Awareness" kommer att lanseras mot marknaden på Euro Mine Expo 2018.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det är genomfört marknadsundersökning kring behovet att följa upp, mäta och validera kunskap hos företag där behovet av hög riskmedvetenhet är av största vikt. Tester med representanter från målgrupper är genomförd med mycket positiva resultat. Tjänsten ska kommersialiseras under 2018 och de positiva arbetsmiljö effekterna förväntas valideras under 2019.

Upplägg och genomförande

Upplägget på projektet var att i första hand ta undersöka behovet av och utveckla en "Minimal Viable Product" för att kontrollera kunskapsnivån kring brand och utrymningssäkerhet och testa den mot en målgrupp. (Alpha-gruppen) Detta gjordes genom att anlita en datakonsult för byggandet av databasen. Testerna var mycket positiva och Alpha-gruppens respons värdefull inför marknadsinträdet 2018.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 april 2017

Diarienummer 2017-02266

Statistik för sidan