VRI-proaktiv - Nya arbetssätt och IT-stöd för att bekämpa vårdrelaterade infektioner

Diarienummer 2018-03350
Koordinator Stockholms läns landsting - Hälso och Sjukvårdsförvaltningen, Sll
Bidrag från Vinnova 19 960 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 3 Implementation 2018 (autumn)

Syfte och mål

VRI kostar samhället närmare 7 miljarder per år och medför ett stort lidande för patienterna. I Sverige dör varje år 1500 människor av dessa infektioner. VRI Proaktiv syftar till att utveckla nya verktyg, metoder och arbetssätt för att tidigt upptäcka, och förebygga VRI genom monitorering och riskprediktion på individnivå, vilket också ger ansvarsfull antibiotikaanvändning och minskad resistensutveckling. Projektet avser att implementera och testa algoritmer för UVI och sepsis. Med samma koncept vill vi utveckla algoritmer för pneumoni och postoperativa infektioner.

Förväntade effekter och resultat

VRI-monitorering ska ske på daglig basis ända ner på individnivå. En modell för validering av verksamhetsutvecklande åtgärder ska tas fram. På detta sätt kan olika insatser för att minska VRI införas och snabbt följas upp för utvärdering. De algoritmer som används för monitorering kommer att vidareutvecklas för att också fungera för att göra prediktion av VRI på patientnivå. För att vi verkligen ska se en reducering av antalet VRI:er krävs en förändring av arbetssätt och kontinuerliga kompetenshöjande åtgärder.

Planerat upplägg och genomförande

VRI Proaktiv är uppdelat i tio arbetspaket. Det största och avgörande arbetspaketet är innovationspartnerskapsupphandlingen. Det är här projektet går från prototyper och prov till ett infört system. Till detta kommer att antal arbetspaket för att stödja införandet. Det är bland annat att kunna breddinföra lösningen, ”CE-märka” algoritmer och sprida information och kunskap i syfte att minska VRI förekomsten. Projektets ansats är att lösningen ska kunna avropas av samtliga landsting och att den är så produktifierad vilket ska möjliggöra export.

Externa länkar

VRI Proaktivs hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.