VRI-proaktiv - Nya arbetssätt och IT-stöd för att bekämpa vårdrelaterade infektioner

Diarienummer 2016-00563
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Kvalitet och Patientsäkerhet
Bidrag från Vinnova 8 999 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2016 (vår)

Syfte och mål

Att utveckla processorienterade arbetssätt och IT-stöd som minskar risken för vårdrelaterade infektioner, förbättrar handläggning av patienter, och effektiviserar vården.

Förväntade effekter och resultat

Tagit fram modell för arbetssätt om VRI: utbildning, riskidentifiering, standardiserade åtgärder/checklistor, återkoppling. Testat dellösningar för arbetssätt i olika patientgrupper/vårdenheter och undersökt generaliserbarhet. Testat dellösningar för åtkomst, inhämtande, kvalitetssäkring av VRI-relevanta data i eHälsosystem. Utvecklat pilotversion av IT-stöd: algoritmer för registrering och varning för VRI, samt grafiskt gränssnitt. Tagit fram modell i samråd med användare hur IT-stöd integreras i vårdprocesser och automatiserar/effektiviserar arbetssätt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet organiseras efter en modell som tagits fram på Karolinska, anpassad för innovation och utveckling i vårdverksamhet. Projektet är uppdelat i åtta arbetspaket som är organiserade med mål och milstolpar vilket resulterar i att resultatmål uppnås. Tidsperioder för arbetspaket och projektpartners insats är specificerade. Milstolpar levereras i slutet av respektive tidsperiod för delmomenten i varje arbetspaket. Projektet leds av en professionell projektledare. En styrgrupp överser projektets progress och måluppfyllnad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.