VPS Virtual Positioning System

Diarienummer 2018-04330
Koordinator KARLSKRONA SCIENCE PARK (SVB) AB - Blue Science Park
Bidrag från Vinnova 499 090 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Vår banbrytande idé syftar till att på ett nytt sätt möjliggöra ett virtuellt positioneringssystem med noggrannhet på millimeternivå för inomhusmiljöer och begränsade utomhusmiljöer. Vi tror oss också kunna identifiera ett objekts material och form.

Förväntade effekter och resultat

Ett positioneringssystem med millimeternoggrannhet kommer med största sannolikhet att påskynda/underlätta Sveriges digitaliseringen inom olika produktionsprocesser och främja industrisektorn som utvecklar systemlösningar inom informations- och kommunikationsteknologi. Förväntat resultat för projektet är att få våra teorier bekräftade genom utökad funktionstestning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i tre faser och varje fas kommer att pågå i 4 månader. Under första fasen kommer forskare att systematiskt testa signalmönsterförändring för 3 objekt och 3 former med avseende på avstånd. Under andra fasen kommer 3 material och 3 metoder användas för att skapa speciella signaler. Karaktären på dessa signaler ska undersökas med avseende på avstånd, material och metod. Under tredje fasen ska de tre material och former från första fasen och de tre material och metoder från andra fasen kombineras för att kunna bedöma potentialen av vår idé.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.