Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA ITEA3 VMAP-Analytics

Diarienummer
Koordinator SWERIM AB
Bidrag från Vinnova 17 860 106 kronor
Projektets löptid oktober 2020 - april 2024
Status Pågående
Utlysning Eureka-kluster medfinansiering

Syfte och mål

Inom stålindustrins bearbetningsprocesser registreras idag en stor mängd fallande data från produktion till olika lokala databaser. Att analysera och utnyttja informationen i dessa kräver stora insatser och utvecklingsarbete. VMAP-Analytics syftar till att skapa en digital tvilling genom att upprätta standard där data från hela processkedjan kan nyttjas för att underlätta interaktion mellan den fysiska och virtuella processen. En generell digital platform för dataanalys som möjliggör optimerad produktkvalitet, robusthet och övervakning för processindustrin.

Förväntade effekter och resultat

Data från sensrorer och digitala tvillingar innehåller information processen så som avvikelser och onönskade variationer. Att utveckla ett ramverk där simultan och avancerad dataanalys på hela datamängden kan appliceras, förväntas ge nya insikter om korrelationer av processstegen, spårbarhet till händelser samt möjlighet att förutspå oönskade händelser i processen. Detta ger i sin tur minskade kassaktion, robustare processer och fördelar konkurrensmässigt. Projektet förväntas även ge kunskap om en metodik av digitala strategi som kan ge insikt till branschen.

Planerat upplägg och genomförande

VMAP-Analytics bringar samman sensordata och digitala tvillingar till en generell digital platform genom att nyttja konceptet för VMAP-1 standard. Via ett antal pilotprojekt utvecklas en industriell demonstrator där analysverktyg och maskininlärningsalgoritmer testas och implementeras. Regelbunden erfarenhetsutbyte och informationsspridning sker via referensgruppen TO60. Via en serie seminarier sammankopplas sedan det internationella samarbetet för VMAP standard.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 april 2023

Diarienummer 2020-01949

Statistik för sidan