Visualisering och trafikledning av obemannad flygtrafik

Diarienummer 2018-02999
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 3 165 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med det föreslagna projektet är design, prototyping och test av operativt koncept för trafikledning av obemannat flyg (utom synhåll) för Dubai City i en interaktiv visualisering och trafiksimulering. Målet är att (1) visualisera obemannat flyg (leveransdrönare) för Dubai City, samt (2) definiera ett operativt koncept för obemannad trafik och (3) använda det för att definiera optimala rutter för leveransdrönare.

Förväntade effekter och resultat

De huvudsakliga innovationerna (resultatet) är 1) algoritmer för planering av rutter mellan flera punkter som kan hantera störningar och dynamiska ändringar av förutsättningar i luftrummet under färd. 2) koncept för övervakning och anpassning av luftrum och trafik. På lång sikt är effekten ett steg mot att kunna möjliggöra drönartrafik i städer, med hög kapacitet i luftrum. Vi förväntar oss ett stärkt samarbete mellan svenska aktörer och aktörer i Dubai.

Planerat upplägg och genomförande

Vi avser att ta utforma en visualisering av Dubai med simulering av drönartrafik. Samtidigt tar vi fram trafikledningskoncept och operativa krav (t.ex. genom workshops). Våra partners i Dubai arbetar med algoritmer för ruttplanering. Vi tar sedan fram en prototyp av verktyg för trafikledning, kopplat till det vi utvecklat för ruttplanering, visualisering, och simulering, som vi slutligen testar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.