Visualisering och trafikledning av obemannad flygtrafik

Diarienummer 2018-02999
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 3 165 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - december 2020
Status Beslutat