Visualisering av länkade öppna data för Nobelpris

Diarienummer 2015-02451
Koordinator Nobel Media AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom att utnyttja våra länkade data har vi knutit ihop vår egen information om Nobelpristagarna med information från Wikipedia och skapat två visualiseringar med dessa kombinerade data. I den första visualiseringen skapade vi topp-listor baserade på popularitet hos Nobelpristagarna på Nobelprize.org eller Wikipedia. I den andra visualiseringen skapade vi en karusell av bilder från WikiMedia kopplade till Nobelpristagarna.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat belyser det mervärde som öppna länkade data ger när datamängder kan länkas samman på ett högkvalitativt sätt. Förutom att visualisera intressanta data kring Nobelprisen, belyser de vikten av 5-stjärnigt länkade öppna data och de möjligheter som ges genom att koppla ihop olika datakällor, samt inspirerar därigenom andra utvecklare att använda dessa möjligheter.

Upplägg och genomförande

Teman för visualiseringarna valdes baserat på intresse från besökarna till Nobelprize.org. Data hämtades både från Nobel och Wikipedia där SameAs länken mellan Nobel och DBpedia möjliggjorde kopplingen. Visualiseringarna har publicerats på Nobelprisets officiella webbplats Nobelprize.org och kommer marknadsföras på webbplatsen och i sociala medier. Källkoden har publicerats på Github.

Externa länkar

Lista över populära Nobelpristagare Källkod på Github Exempel på fotogalleri

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.