Visualisering av injektering i berg

Diarienummer 2013-02978
Koordinator EDVIRT AB
Bidrag från Vinnova 943 500 kronor
Projektets löptid september 2013 - februari 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2013 - 2015

Syfte och mål

Syftet för projektet är att skapa ett verktyg som kan simulera och visualisera en injekteringsprocess. Verktyget kan anpassas för att användas som hjälpmedel inom olika områden och för olika kunder som använder injektering som t.ex. utbildning, beställare, projektörer och entreprenörer. Under projektets gång har man lyckats anpassa verktyget i utbildningssyfte och använt det i en BeFo-kurs som hölls av KTH och Chalmers.

Resultat och förväntade effekter

En första version av verktyget är nu färdigutvecklat. Verktyget klarar av att simulera injektering i flera borrhål som korsar en samling sprickor. Användaren kan justera olika parametrar för injekteringen som t.ex. designtryck, bruksegenskaper och sprickstorlek. Edvirt utförde ett konsultuppdrag åt BeFo där verktyget användes under en injekteringskurs som hölls av KTH och Chalmers. Kursledaren använde verktyget för att visualisera en injekteringsprocess på ett pedagogiskt sätt.

Upplägg och genomförande

Ekvationerna som används i beräkningssystemet i verktyget har utvecklats i nära samarbete med forskare på Chalmers. Under projektets gång har Edvirt haft flera möten med projektgruppen där man visat upp utvecklingen och framstegen som har gjorts och där gruppen har kunnat ge feedback på nya funktioner för verktyget. I etapp 3 började specialiseringen av verktyget för utbildningssyfte. Nya funktioner lades till i verktyget för att det skulle kunna användas till injekteringskursen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.