Visualisering av artros och andra degenerativa broskförändringar

Diarienummer
Koordinator BioOptico AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2011 - juli 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

BioOptico utvecklar en bildbehandlingsprodukt som används för att se vävnadsförändringar till följd av artros vid artroskopi, titthålskirurgi för leder. Genom att se sjukdomen på ett tidigt stadium kan förebyggande åtgärder sättas in. Syftet med projektet var att validera metoden, söka patentskydd och hitta en kommersiell partner.

Resultat och förväntade effekter

I projektet validerades metoden mot olika referensmetoder med goda resultat. Produkten kommer att lanseras av en amerikansk tillverkare av artroskopisystem, med vilka BioOptico tecknade ett exklusivt licensavtal under projekttiden. Projektet låg även till grund för en amerikansk patentansökan.

Upplägg och genomförande

Validering skedde mot a) konstgjorda material vilka simulerade brosk med olika långt framskriden artros, b) humant broskmaterial inhämtat från patienter med artos som genomgått knäprotesingrepp, samt c) mot läkares bedömning och MR-undersökning direkt i anslutning till artroskopi. De första två studierna genomfördes i England och den tredje i Sverige.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-00890

Statistik för sidan