Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Visual Quality Measures

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94711 PV32
Bidrag från Vinnova 4 180 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2012
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2009-00071sv.pdf (pdf, 1122 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

En väldigt tydlig trend inom bilbranschen är den ökande komplexiteten och mångfalden av elektroniska system som integreras i bilen. Allt ifrån trafiksäkerhetssystem, krockvarning, förarstöd, till rena nöjessystem, såsom digitaltv, dvd, osv. Vad de flesta sådana system har gemensamt, oavsett deras syfte och funktionalitet, är att de i slutändan måste presentera sitt innehåll visuellt till användaren. Projektets syfte är att utröna hur man säkerställer kvaliteten av denna visuella presentation av information beroende på rådande omständigheter. Kvalitet syftar här inte till ett subjektivt tycke, utan till en vetenskapligt underbyggd teori av hur man på bästa sätt renderar visuellt innehåll med tanke på bilförarens speciella miljö. Ett förarstödsystem skall vara just ett stöd, inte en belastning på förarens uppmärksamhet och körförmåga. Blinkande varningar i en display skulle t.ex. rikta förarens blick till instrumentpanelen och således avleda uppmärksamheten från den verkliga faran framför bilen. Målet är ett system som med hjälp av kunskap om omgivningen (ljusförhållanden, bländfaktor) och prioriteringssituation (krockvarning, kartvisning) dynamiskt ändrar på renderingen av det visuella innehållet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Tydlig och målmedveten kravsättning av hur visuell information presenteras i trafikmiljö med positiv effekt på bilsäkerhet och trafiksäkerhet. Demonstration av tekniska lösningar som garanterar satta kravnivåer. Spin-off projekt applicerade i andra branscher (mobiltelefoner, hemelektronik). Industrisamverkan, kunskapsuppbyggnad och akademisk forskning i Sverige.

Upplägg och genomförande

Utvecklingen av hårdvara för ett demonstrationssystem görs i ett samarbete mellan VCC och Epsilon. Algoritmerna och de teoretiska modellerna utvecklas i samarbete med SA, FCC och CTH. Projektet genomförs mellan 2009-2011.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 februari 2020

Diarienummer 2009-00071

Statistik för sidan