ViscoGel för stamcellsapplikationer

Diarienummer 2014-02121
Koordinator Viscogel AB
Bidrag från Vinnova 244 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudsyftet med denna förstudie har varit att generera ett beslutsunderlag för att kunna bedöma om idén att använda ViscoGel för stamcellsapplikationer går utveckla vidare till ett kommersiellt koncept samt att utreda dess marknadspotential.

Resultat och förväntade effekter

Försöken har indikerat att ViscoGel är en användbar matris för transplantation av stamceller. Utvärderingen av marknadspotentialen för en produkt med denna egenskap har visat att mer experimentella data behövs för att kunna kommersialisera konceptet samt att försäljning bäst skulle kunna ske via bolag för att komplettera befintliga produkter inom stamcellsområdet.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts på två platser. Den ena är på Hjärtlabbet på Karolinska sjukhuset i Huddinge där både in vitro samt in vivo-försök har genomförts med syftet att optimera samt utvärdera stamcellstransplantation i närvaro av ViscoGel. Den andra delen av på projektet har genomförts på Viscogel AB i Solna, med sammanställningar över befintliga bolag, forskargrupper samt pågående kliniska studier och diskussioner med expertis inom området.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.