Virtuell verifiering från formning till sammansatt detalj

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid februari 2009 - november 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2009-00288_publik_SV.pdf (pdf, 544 kB)

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2009-00288

Statistik för sidan