Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Virtuell beredning och idrifttagning av produktionssystem inklusive PLC-logik

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 8 730 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2014-01408eng.pdf(pdf, 2389 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att öka användningen av virtuella verktyg och matematiska metoder för utveckling av produktionssystem, och därmed minska behovet av fysiska prototyper och tester. Målet var att skapa en komplett arbetskedja från virtuell beredning, via automatiskt genererad PLC-kod, till virtuell och fysisk drifttagning. Procedurer utvecklades för användning av virtuella verktyg och metoder för OEM´er och deras underleverantörer, och dessa procedurer utvärderades praktiskt och visade sig användbara.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets resultat hjälper ingenjörer att hantera den ökade komplexitet som kommer med ökad kundanpassning och tekniska framsteg; ökad produktflora och större produktvariabilitet. Att förenkla denna hantering gör företagen mer konkurrenskraftiga på en marknad driven av tekniska innovationer och storskalig kundanpassning, vilken kräver förkortad "time-to-market", ökad kvalitet av både produkt och produktionssystem, och mer tekniskt avancerade och hållbara produkter.

Upplägg och genomförande

Två pilotprojekt utfördes av OEMer och linebyggare, där virtuella verktyg och metoder definierades. Ett skarpt utvecklingsprojekt vid Volvo Cars använde sen resultaten vid utvecklingen av två nya produktionsstationer i karosserifabriken i Torslanda. Linebyggaren använde de virtuella verktyg och metoder som utvecklats i VIRTCOM2, och påvisade därmed att projektresultaten förenklar utvecklingen av produktionsstationer och därmed kortar framtagningstiden och ökar kvalitén.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2014-01408

Statistik för sidan