Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Virtual Gothenburg Lab

Diarienummer
Koordinator Lindholmen Science Park AB - Visual Arena på Lindholmen Science Park
Bidrag från Vinnova 14 144 546 kronor
Projektets löptid november 2019 - april 2022
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar

Syfte och mål

Virtual Gothenburg Lab är en testbädd med syftet att utveckla användbarheten av Göteborgs stads digitala tvilling Virtuella Göteborg. Testbädden är etablerad på Visual Arena och här finns metodik, teknik och data för att ta sig an samhällsutmaningar där den digitala tvillingen kan utgöra en ny mötesplats för samverkan, förståelse och insikter. Med målet att utgå från stadens konkreta behov har testbädden skapat fem pilottester som belyser både möjligheter och utmaningar med att använda digitala tvillingar för städer och regioner. Testbädden är en plats där behov möter lösningar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i etableringen av en testbädd på Visual Arena, Lindholmen Science Park, för digitala tvillingar med fokus på städer och regioner. Testbäddens placering inom ramen för en neutral och icke vinstdrivande arena ger en tillgänglig mötesplats för aktörer med intresse både i teknik och utvecklingsprocesser. Placeringen ger även tillgång till Visual Arenas befintliga fysiska miljö med goda möjligheter till möten, administrativt stöd och avancerad teknik. Det önskade resultatet med en öppen och inkluderande testbäddsmiljö uppfylls med den valda lösningen.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis i projektet gjordes ett mindre test för visualisering av skyfall för att börja ringa in en arbetsmetodik. Därefter utvecklades testbädden utifrån tematiska sprintar för att närmare förstå hur testbädden skulle kunna fungera. Efter sprintarna fördjupades arbetet till slutligt resultat. Pilottesterna genomfördes i två omgångar med en mellanliggande utvärdering och analys. Testerna baserades på metodiken i Innovationsguiden. Innovationsguiden är framtagen av Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och används inom Göteborgs stad vid innovationsarbete.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 juli 2022

Diarienummer 2019-04721

Statistik för sidan