Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

VIPPS (VIPP Spridning)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE - Viktoria, Göteborg
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - maj 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet VIPPS (VIPP Spridning) har syftat till att utveckla och validera former för att sprida resultatet från VIPP-projekten till aktörer som är intresserade av att accelerera öppen digital innovation genom att anordna innovationstävlingar. Projektet har detta mål genom att utforma och genomföra fyra spridningsaktiviteter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Kommunikationskanalen ”www.opendigitalinnovation.com”: utformad och lanserad Coaching-program på temat öppen digitalinnovation: utformat och validerat med två representanter vardera från projektets industripartners. Utformning och genomförande av roadshow om öppen digitalinnovation till offentliga aktörer: utformad och genomförd med totalt 120 deltagare i Sundsvall, Göteborg, Stockholm och Karlstad. Utformning och provomgång av kurs: Genomförd i samverkan med DF kompetens. 20 deltagare från offentlig såväl kommersiell sektor. Ny omgång planerad hösten 2019.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit förankrat i den modell och verktygslåda för öppen digital innovation som presenteras i handboken Open Digital Innovation: A Contest Driven Approach (Hjalmarsson et al. 2017). Detta har skapat ett nav för samtliga spridningsaktiviteter där olika aktiviteter utformats för att sprida metodiken till olika målgrupper. Den modell för kunskapsspridning som tillämpats har tillfört projektet systematik i både förberedelser och genomförande. Metodens inriktning att säkerställa effekter har gett god stöttning i utvärderingen av spridningsaktiviteterna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2017

Diarienummer 2017-04407

Statistik för sidan