VIPPS (VIPP Spridning)

Diarienummer 2017-04407
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE VIKTORIA AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Genom tillämpad forskning har en verktygslåda utformats till stöd för organisatörer av öppna digitala innovationstävlingar. Verktygslådan presenteras i en bok utgiven av Springer och tolv fristående publikationer. Centralt för verktygslådan är en process för styrning med tre faser och tio aktiviteter vilka täcker tävlingen och efterprocessen. Aktiviteterna består av ett antal ramverk, modeller, metoder och riktlinjer. Genom VIPPS utvecklas former för att sprida verktygslådan till aktörer som är intresserade av att accelerera öppen digital innovation genom tävlingar.

Förväntade effekter och resultat

VIPPS förväntas nå följande resultat: 1) Bearbetning av verktygslådan och design av olika typer av insatser för kunskapsspridning 2) Utformning av kommunikationskanalen ”opendigitalinnovation.com” 3) Genomförande av coaching aktiviteter 4) Genomförande av roadshow 5) Utformning och provomgång av kurs 6) Förädling av verktygslåda och spridning. I varje övergripande aktivitet involveras deltagande organisationer på olika sätt och i olika omfattning.

Planerat upplägg och genomförande

VIPPS följer en vedertagen modell för kunskapsproduktion och -spridning. Konkreta aktiviteter som kommer utföras är 1) framtagandet av en webbplats som kommunikationsnav för verktygslådan, 2) en roadshow i Sverige för att sprida verktygslådan till kommun och landsting, 3) ett program för att stödja coacher inom företag att tillämpa och förmedla verktygslådan samt 4) en kurs. Samverkan med organisationer i syfte att testa och nyttiggöra resultatet är en framgångsfaktor i projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.