Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ViPHS Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan; steg 2

Diarienummer
Koordinator VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING - Neurosjukvården
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Innovationer inom medicinsk teknik

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att utgöra en länk i det mer omfattande projektet ViPHS - del av steg 2 av totalt 3. I denna del av projektsteg 2 skall grundläggande tekniska frågeställningar och tester inför kliniska försök besvaras, och en final teknikplattform definieras och testas. Vidare skall etikansökan och godkännande av denna hanteras. Vid avslutat projekt finns alla underlag för nästa fas tillgängliga, alla tester har genomförts och etikgodkännande finns på plats. Konkret har detta inneburit att projektet sömlöst har kunnat gå över i den begränsade kliniska testfasen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har skapat kunskap kring tekniklösning, val av komponenter som kameror, routers, tablets etc., samt mobil täckning där de kliniska försöken genomförs. Det har konstaterats att det inte finns behov av s.k. bonding teknik i 4G-nätet. Denna ökar komplexiteten och skapar oönskade fördröjningar. Täckningen är också sådan att denna redundans inte behövs för önskad prestanda. Detta är viktig kunskap för såväl ViPHS fortsättning, som för andra projekt, och kommer att redovisas i ”ViPHS-rekommendationen”. Närmast utnyttjas resultaten i de inledda kliniska försöken.

Upplägg och genomförande

De tekniska testerna har genomförts i 3 olika miljöer: på lab-bänk, i personbil och i testambulans. Dessa miljöer och de försök som genomförts där har kompletterad varandra på ett utmärkt sätt, och värdet av att kunna disponera en dedikerad testambulans utrustad på exakt samma sätt som de som skall ingå i de kliniska försöken kan inte underskattas. Projektet har delats in i arbetspaket med dedikerade ansvariga. Dessa samt projektledaren har utgjort projektledning. Ett av arbetspaketen hanterade etik godkännande. Detta arbetssätt och upplägg har fungerat oklanderligt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 juni 2017

Diarienummer 2017-02418

Statistik för sidan