ViPHS Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan; steg 2

Diarienummer 2017-02418
Koordinator VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING - Neurosjukvården
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Medtech4Health:Innovators in Healthcare 2017

Syfte och mål

Projektets syfte var att utgöra en länk i det mer omfattande projektet ViPHS - del av steg 2 av totalt 3. I denna del av projektsteg 2 skall grundläggande tekniska frågeställningar och tester inför kliniska försök besvaras, och en final teknikplattform definieras och testas. Vidare skall etikansökan och godkännande av denna hanteras. Vid avslutat projekt finns alla underlag för nästa fas tillgängliga, alla tester har genomförts och etikgodkännande finns på plats. Konkret har detta inneburit att projektet sömlöst har kunnat gå över i den begränsade kliniska testfasen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har skapat kunskap kring tekniklösning, val av komponenter som kameror, routers, tablets etc., samt mobil täckning där de kliniska försöken genomförs. Det har konstaterats att det inte finns behov av s.k. bonding teknik i 4G-nätet. Denna ökar komplexiteten och skapar oönskade fördröjningar. Täckningen är också sådan att denna redundans inte behövs för önskad prestanda. Detta är viktig kunskap för såväl ViPHS fortsättning, som för andra projekt, och kommer att redovisas i ”ViPHS-rekommendationen”. Närmast utnyttjas resultaten i de inledda kliniska försöken.

Upplägg och genomförande

De tekniska testerna har genomförts i 3 olika miljöer: på lab-bänk, i personbil och i testambulans. Dessa miljöer och de försök som genomförts där har kompletterad varandra på ett utmärkt sätt, och värdet av att kunna disponera en dedikerad testambulans utrustad på exakt samma sätt som de som skall ingå i de kliniska försöken kan inte underskattas. Projektet har delats in i arbetspaket med dedikerade ansvariga. Dessa samt projektledaren har utgjort projektledning. Ett av arbetspaketen hanterade etik godkännande. Detta arbetssätt och upplägg har fungerat oklanderligt.

Externa länkar

ViPHS beskrivning på Prehospital ICT Arenas hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.