Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DRIZZLE

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 36 000 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - oktober 2022
Status Avslutat
Utlysning Kompetenscentrum

Viktiga resultat som projektet gav

DRIZZLE:s mål är att utveckla banbrytande, forskningsbaserade varor, tjänster och metoder, som bidrar till en mer hållbar dagvattenhantering. För att nå målet har parterna inom DRIZZLE samarbetat aktivt inom olika delprojekt. Resultaten har presenterats i ett stort antal publikationer i världsklass - forskningsgruppen är rankad högst i Europa gällande vetenskapliga publikationer inom dagvattenområdet. Resultaten kommer även till praktisk användning, för företag och kommuner, samt i universitetets undervisning. DRIZZLE bidrar därmed till minskad belastning på miljön.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat från DRIZZLE:s delprojekt har bl.a. presenterats i ett stort antal publikationer i världsklass forskningsgruppen är rankad högst i Europa gällande vetenskapliga publikationer inom dagvattenområdet. Några av dessa publikationer har författats i samverkan mellan parter. Resultaten kommer även till praktisk användning, både för företag och kommuner, samt i universitetets undervisning. DRIZZLE:s resultat bidrar till en mer hållbar dagvattenhantering, och därmed minskad belastning på miljön.

Upplägg och genomförande

En styrgrupp, bestående av DRIZZLE-parter, har sammanträtt flera gånger årligen. Arbetet inom DRIZZLE har bedrivits inom 3 teman: dagvattenkvalitet, dagvattenvolym samt integrerade dagvattenlösningar. Workshopar med parterna har genomförts flera gånger under projekttiden. Projektresultat har presenterats och diskuterats av och med parter, både under de årliga Partsstämmorna, samt under de lunchseminarier som arrangerats under projekttiden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 april 2023

Diarienummer 2016-05176

Statistik för sidan