DRIZZLE

Diarienummer 2016-05176
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 36 000 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - oktober 2022
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

Målet för VINNWATER är att utveckla banbrytande, forskningsbaserade dagvattenlösningar, som minimerar föroreningsbelastningen på sjöar och vattendrag, som minskar risken för översvämningar i våra städer, och som fångar de möjligheter som dagvattenavrinning kan erbjuda.

Förväntade effekter och resultat

Genom samarbetet i VINNWATER gynnas samhället i stort. LTU ges möjlighet att bedriva excellent, behovsdriven forskning, vilket leder till att FoU-investeringar attraheras till och behålls i Sverige. Eftersom forskningsaktiviteterna baseras på företagens och kommunernas behov får företagen tillgång till kunskap i forskningsfronten för utveckling av sina varor och tjänster. LTU inarbetar kunskapen i kurser och kommer därmed kunna erbjuda ännu mer attraktiva akademiska utbildningar, vilket i slutänden ger företag och kommuner tillgång till anställda med rätt kompetens.

Planerat upplägg och genomförande

Strategin för att åstadkomma VINNWATERs vision är att sammanföra parter från hela värdekedjan, dvs. från slutanvändare, forskare, tillverkare av dagvattenlösningar, konsulter, till drift och underhåll. I VINNWATERs konsortium finns alla dessa kompetenser representerade, inklusive industri-/kommundoktorander.

Externa länkar

Vinnwaters hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.