VINNVINN07 Nat

Diarienummer
Koordinator DAHMÉNINSTITUTET FÖR STRUKTURELL FÖRÄNDRING OCH - Dahméninstitutet för strukturell förändring och ledning AB
Bidrag från Vinnova 1 081 000 kronor
Projektets löptid mars 2007 - februari 2008
Status Avslutat

Externa länkar