VINNVINN07 National

Reference number
Coordinator DAHMÉNINSTITUTET FÖR STRUKTURELL FÖRÄNDRING OCH - Dahméninstitutet för strukturell förändring och ledning AB
Funding from Vinnova SEK 1 081 000
Project duration March 2007 - February 2008
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-01337

Page statistics