VINNEX - VINylföreningar tvärbundna med NEXam produkter ger bättre, lättare & billigare material

Diarienummer
Koordinator Nexam Chemical AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juni 2010
Status Avslutat