VINNEX - VINylföreningar tvärbundna med NEXam produkter ger bättre, lättare & billigare material

Reference number
Coordinator Nexam Chemical AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration December 2009 - June 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-03868

Page statistics