VINNEX - VINylföreningar tvärbundna med NEXam produkter ger bättre, lättare & billigare material

Reference number
Coordinator Nexam Chemical AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration December 2009 - June 2010
Status Completed