Villkorsbaserade algoritmer för 2D geometrisk packning via Cloud computing med villkorsstyrd lastbalansering

Diarienummer
Koordinator Tomologic AB
Bidrag från Vinnova 3 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Tomologics algoritmer är nu anpassade till multicoresystem och "molnet" används som beräkningsresurs. Pilotkunder använder tekniken i verklig produktion och betalar enligt den affärsmodell som Tomologic har utarbetat. Således har påvisats att affärsmodellen "Software as a Service" är tillämpbar inom tillverkningsindustrin. Målet att industrialisera Tomologics teknik är i ett första steg genomfört och möjligheten till att automatisera tekniken är bevisad.

Resultat och förväntade effekter

Forsknings- och utvecklikngsprojektet syftade till att implementera Tomologics teknik i villkorsstyrda algoritmer anpassade för multicoresystem samt nyttja möjligheterna med "cloud computing". Projektet har löpt på väl och samtliga delaktiviteter har genomförts, idag finns en första version av de algoritmer som Tomologic vill parallellisera via multicoresystem. Samarbetet med SICS och maskinbyggare har gått bra och det finns vid projektets slut en tidig version som utvärderas av pilotkunder.

Upplägg och genomförande

Projektet startade med utvärdering av befintliga ramverk för "cloud computing" ochmulticore samt av vilka delar av Tomologics system som var lämpliga att anpassa för dessa tekniker. Nästa steg var att ta fram en systemarkitektur.Därefter genomfördes forsknings- och utvecklingsaktiviteter för att anpassa Tomologics teknik för multicoresystem och "cloud computing". Projektet avslutades med att pilotkunder utvärderade tekniken i verklig produktion och erhöll en önskvärd materialbesparing.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.