VIFI - Väcka Intresset hos Framtidens Ingenjörer

Diarienummer 2018-00791
Koordinator Swerim AB - Avdelning Processmetallurgi
Bidrag från Vinnova 975 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Framtidens kompetensförsörjning i metallindustrin

Syfte och mål

Utveckla och sprida ett koncept för bihandledning av gymnasiearbeten för högskoleförberedande program. Öka intresset för ingenjörsutbildningar och att sprida intresset över hela Sverige genom att engagera gymnasieelever i hur naturvetenskapliga/tekniska ämnena tillämpas i arbetslivet. Målen är att: - Öka genomförandet av gymnasiearbeten associerade till basindustrin - Öka antalet förstahandsökande till Materialdesign vid KTH samt Hållbar Process- och Kemiteknik vid LTU - Minst 45% av deltagande gymnasiestudenter i projektet är kvinnor

Förväntade effekter och resultat

Framtidssäkrad, god rekryteringsbas för försörjning av ingenjörer för svensk processindustri.

Planerat upplägg och genomförande

Strukturen är enligt: WP1: Stöd för företag i handledning av gymnasiearbeten - För framtagning av förslag på tema WP2: Framtagning av Learning modules (vid LTU, KTH och MEFOS) WP3: Referensgrupp - för stöttning och kunskapsspridning WP4: Administration - Bl.a. anordna en "resultatdag" för studenterna Slutdatum 2021-04-30

Externa länkar

www.swerea.se/vifi Informationssida för gymnasieelever samt gymnasielärare om projektet VIFI. Under uppbyggnad!

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.