VIFI - Väcka Intresset hos Framtidens Ingenjörer

Diarienummer 2018-00791
Koordinator SWEREA MEFOS AB - Avdelning Processmetallurgi
Bidrag från Vinnova 975 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2021
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Framtidens kompetensförsörjning i metallindustrin