VIFI - Väcka Intresset hos Framtidens Ingenjörer

Diarienummer 2018-00791
Koordinator Swerim AB - Avdelning Processmetallurgi
Bidrag från Vinnova 975 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång 2017-05078-en

Syfte och mål

Utveckla och sprida ett koncept för bihandledning av gymnasiearbeten för högskoleförberedande program. Öka intresset för ingenjörsutbildningar och att sprida intresset över hela Sverige genom att engagera gymnasieelever i hur naturvetenskapliga/tekniska ämnena tillämpas i arbetslivet. Målen är att: - Öka genomförandet av gymnasiearbeten associerade till basindustrin - Öka antalet förstahandsökande till Materialdesign vid KTH samt Hållbar Process- och Kemiteknik vid LTU - Minst 45% av deltagande gymnasiestudenter i projektet är kvinnor

Förväntade effekter och resultat

Framtidssäkrad, god rekryteringsbas för försörjning av ingenjörer för svensk processindustri.

Planerat upplägg och genomförande

Strukturen är enligt: WP1: Stöd för företag i handledning av gymnasiearbeten - För framtagning av förslag på tema WP2: Framtagning av Learning modules (vid LTU, KTH och MEFOS) WP3: Referensgrupp - för stöttning och kunskapsspridning WP4: Administration - Bl.a. anordna en "resultatdag" för studenterna Slutdatum 2021-04-30

Externa länkar

www.swerea.se/vifi Informationssida för gymnasieelever samt gymnasielärare om projektet VIFI. Under uppbyggnad!

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.