Vidareutveckling och industrialisering av högpresterande aluminiumkomponenter i extrem miljö

Diarienummer
Koordinator RISE SWECAST - Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - mars 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt - ht 2016

Syfte och mål

Projektet har utvärderat en ny gjuten aluminiumlegering med potential att ersätta t ex titan. Verifieringsprovning av utmattningsegenskaper utfördes i syfte att lyfta precisionsgjutet material till TRL nivå 5. Dock har materialet inte nått de högt ställda kraven flygindustrin har, dock finns potentialen att nå TRL 5. Vi har visat möjligheten att gjuta A205 i permanent form, dock måste processen förbättras för att nå hela vägen till TRL 4. Projektet har tagit fram modeller för simulering av värmebehandling av materialet, en artikel är publicerad, ett manuskript är skrivet.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten som nåtts i projektet och materialets potential är tillräckligt lovande för att fortsätta satsa på arbetet med fortsatt utveckling. Effekten av projektet är exempelvis ett fortsättningsprojekt där bland annat alternativa gjutprocesser ska utvärderas i syfte att lyfta TRL nivån.

Upplägg och genomförande

Projektet har samarbetat med Aeromet i England som gjutit provmaterial med precisionsgjutning. GKN har ansvarat för utmattningsprovningen av det precisionsgjutna materialet och analysen av utmattningsprovningen har utförts i SEM av GKN och RISE. Inom ramen för projektet har GKN ansvarat för en student som genomfört sitt examensarbete. JU och RISE har haft ett tätt samarbete vid utvecklingen av värmebehandlingsprocessen. Kokillgjutning av materialet har genomförts av gjuteriet Fundo Components.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 maj 2020

Diarienummer 2016-04330

Statistik för sidan