Vidareutveckling och industrialisering av högpresterande aluminiumkomponenter i extrem miljö

Diarienummer
Koordinator RISE SWECAST - Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt - ht 2016

Syfte och mål

Projektet syftar till att möjliggöra en ökad användning av aluminium i strukturella lättviktskomponenter som i många fall utsätts för extrema påfrestningar i t.ex. flygmotorer. Projektets mål är bl.a. att ta fram två demonstratorer som visar på viktbesparing på minst 20 %, att höja TRL från 4 till minst 5 i precisionsgjuten A205, att introducera materialet i kokillgjutning, att karaktärisera högtempertur- och utmattningsegenskaper för legeringen utifrån olika godstjocklekar och svalningsförlopp samt att ta fram modeller för simulering av värmebehandling.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas ge effekt på minskad miljöbelastning genom implementerad lättviktsteknik i nya applikationer, att skapa möjligheter för tillväxt i svenska företag genom unik kompetens och därmed ökad konkurrenskraft samt att projektet kommer arbeta för att sprida teknik branschöverskridande och nyttja varandras kompetenser och erfarenheter för att snabbare ge möjligheten att implementera resultaten i kommersiella produkter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet koordineras av Swerea SWECAST och har fyra tekniska arbetspaket; värmebehandlingsstudie, materialmodellering och simulering av värmebehandling, gjutbarhet och gjutmetoder samt ytbehandling. Arbetspaketen leds av representanter från industri, högskola och institut. Flygindustrin och gjuteri med fordonsapplikationer deltar i samtliga arbetspaket för att säkerställa gott erfarenhetsutbyte och spridning av kunskap och information.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04330

Statistik för sidan