Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vidareutveckling av prov- och mätmetoder för tunga kommersiella fordons passiva säkerhet

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6310, M1:6
Bidrag från Vinnova 2 600 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - juni 2012
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2009-00079sv.pdf (pdf, 321 kB)

Senast uppdaterad 27 februari 2020

Diarienummer 2009-00079

Statistik för sidan