Vidareutveckling av energieffektiv fukthanteringsteknologi

Diarienummer 2014-00415
Koordinator Airwatergreen AB
Bidrag från Vinnova 384 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att vidareutveckla Airwatergreens kondenseringsteknologi CMCR/Varmkondensering som idag är teknisk marknadsledare map energieffektivitet (fördubbling av energieffektiviteten jmf med marknadens näst bästa teknologi enligt oberoende data). Målet var att med ett nytt tekniskt språng ytterligare öka CMCR:s energieffektivitet. Projektet producerade en fördubbling av CMCR:s energieffektivitet. Projektet konstateras således ha uppnått målet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har vidareutvecklat teknologin CMCR och producerat nya rekord i energieffektivitet, och därigenom ytterligare ökat potentialen för energieffektivisering i samhället. Förväntade effekter av projektet är att bolaget kommer att kunna erbjuda produkter med en ökad attraktivitet på marknaden genom möjliggörande av kostnadsbesparingar på energianvändning för slutkund.

Upplägg och genomförande

Upplägget har varit att internt beräkna, planera och skissa på en prototyp som sedan med hjälp av extern kompetens främst inom maskin-/prototypdesign kunde produceras till en laboratorieprototyp på vilka tester har kunnat utföras. Både upplägg och genomförande har varit framgångsrikt. En generell analys är att utvecklingstiden förkortas ju mer extern kompetens som kan anlitas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.