Vibrationsfri spräckning av sten och berg genom textilarmerad polyester elastomer.

Diarienummer
Koordinator Emstone AB
Bidrag från Vinnova 679 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - april 2010
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03631

Statistik för sidan